แจ้งปิดการส่งน้ำผ่าน Irrigation Outlet ในวันที่ 30 เมษายน 2566

แจ้งปิดการส่งน้ำผ่าน Irrigation Outlet ในวันที่ 30 เมษายน 2566
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้เริ่มเปิดส่งน้ำผ่าน irraigation outlet เพื่อส่งน้ำฤดูแล้ง ประจำปี 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 และ ขอแจ้งปิดการส่งน้ำผ่าน irrigation outlet ในวันที่ 30 เมษายน 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
แชร์ :