Khao Yai National Park

Khao Yai National Park

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีเนื้อที่ ๒,๑๖๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าดิบ ป่าโปร่ง น้ำตก สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาแหลม  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๒๙๒ เมตร เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และองค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การเดินทาง

เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯใช้ถนนพหลโยธิน ผ่านรังสิต ประตูน้ำพระอินทร์ สระบุรี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒หรือถนนมิตรภาพ ก่อนถึงอำเภอปากช่อง บริเวณกิโลเมตรที่๕๖ชิดซ้ายขึ้นสะพานลอยไปตามถนนธนะรัชต์ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๓พบด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เดินทางต่อไปอีก ๑๕ กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯรวมระยะทางประมาณ ๒๐๕กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๒ จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาบริเวณรังสิตเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๕สู่ตัวเมืองนครนายกแล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓ถนนสุวรรณศรถึงสี่แยกศาลนเรศวรเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางปราจีนบุรี-เขาใหญ่ผ่านด่านตรวจค่าธรรมเนียมบริเวณเชิงเขาแล้วเดินทางต่อ จนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติรวมระยะทางประมาณ ๑๐๙ กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกเหวนรก

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ จากด่านเนินหอมไป ๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๔จากนั้นต้องเดินเท้าไปน้ำตกเหวนรกอีก ๑กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ๓ ชั้น ความสูง ๑๕๐ เมตร ลักษณะการไหลของน้ำตกเป็นแบบ๙๐ องศา สู่แอ่งน้ำเบื้องล่างต้องระวังการเที่ยวชมในช่วงฤดูฝนเพราะน้ำไหลแรงมาก

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกผากล้วยไม้ อยู่บนถนนธนะรัตน์ เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่หน้าผาของน้ำตกมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

น้ำตกเหวสุวัต อยู่ปลายสุดของถนนธนะรัตน์เกิดจากห้วยลำตะคอง ไหลตกจากหน้าผาสูง ๒๕ เมตร ในฤดูฝนมีน้ำไหลเชี่ยว

น้ำตกเหวไทร เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองไหลลงมาจากหน้าผาสูง ๕ เมตรต้องเดินเท้าจากน้ำตกเหวสุวัต๑.๕ กิโลเมตร

น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๑๐๐ เมตร ใกล้น้ำตกมีสะพานแขวนข้ามห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา

 

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๒๐๐ บาท

นอกจากนี้ภายในอุทยานฯ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมแคมปิง เดินป่าท่องไพร จักรยานท่องเที่ยว ส่องสัตว์ เป็นต้น สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  โทร.๐ ๓๗๓๕ ๖๐๓๓, ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๓๑, ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๒๙

แชร์ :